INFO

LIDGELDEN 2020 inclusief verzekering recreatief sporten


INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP VOLWASSENE GEBOREN VOOR 1/1/2002 EN NA 31/12/1954

37 euro


BIJLID VOLWASSENE VAN HET ZELFDE GEZIN EN WONENDE OP HET ZELFDE ADRES

18 euro


BIJLID JUNIOR VAN HET ZELFDE GEZIN, WONENDE OP HET ZELFDE ADRES EN GEBOREN NA 31/12/2001

12,50 euro  vanaf het 2de kind gratis


INDIVIDUEEL JUNIOR JONGER DAN 18 JAAR, GEBOREN NA 31/12/2001

2O euro


INDIVIDUEEL SENIOR 65+, GEBOREN VOOR 1/1/1955

27 euro


BIJLID SENIOR 65+ VAN HET ZELFDE GEZIN, WONENDE OP HET ZELFDE ADRES EN GEBOREN VOOR 1/1/1955

18 euroWenst u lid te worden van de afdeling Oostende neem dan contact op met de penningmeester Ivan Thermote:


          * email: ivan.thermote@telenet.be

          * telefoon: 0467/005 251


Volgende persoonlijke gegevens zijn verplicht:


          * naam + voornaam

          * volledig adres

          * geboortedatum


Vrijblijvend:


          * email adres

          * telefoonnummer


Ons maandblad "De Zeester" wordt bij voorkeur maandelijks per email doorgestuurd, op eenvoudig verzoek kan dit ook per post.  Gelieve uw voorkeur eveneens mee te delen.


Na het doorsturen van de persoonlijke gegevens en het betalen van het lidgeld op onze rekening nemen wij verder contact op.

Uw lidkaart alsook een attest voor het ziekenfonds wordt nadien per post opgestuurd.

Betalen doe je via overschrijving op rekening BE48 0682 0913 2027 van De Natuurvrienden Oostende.