Lidgeld + Hoe word je lid

INFO

LIDGELDEN 2023 inclusief verzekering recreatief sporten 

Nieuwe leden die zich lid maken na 1 september worden automatisch lid voor het jaar erop, zijn tussen 1 september en 31 oktober verzekerd in clubverband en vanaf 1 november tot 31 december van het jaar erop zijn ze verzekerd in clubverband en ook voor priv√©activiteiten.

De activiteiten beperken zich tot recreatief wandelen, - fietsen en - joggen.


LIDMAATSCHAP VOLWASSENE GEBOREN VOOR 1/1/2005

27 euro


LIDMAATSCHAP JUNIOR JONGER DAN 18 JAAR, GEBOREN NA 31/12/2004

12 euro


Wenst u lid te worden van de afdeling Oostende neem dan contact op met de penningmeester Didier Borrey:


          * email: didier@borrey.be

          * telefoon: 0495/529 765


Volgende persoonlijke gegevens zijn verplicht:


          * naam + voornaam

          * volledig adres

          * geboortedatum

          * geboorteplaats


Vrijblijvend:


          * email adres

          * telefoonnummer


Ons maandblad "De Zeester" wordt bij voorkeur maandelijks per email doorgestuurd.

Op eenvoudig verzoek kan dit ook per post.  Gelieve uw voorkeur eveneens mee te delen.


Na het doorsturen van de persoonlijke gegevens en het betalen van het lidgeld op onze rekening nemen wij verder contact op.

Uw lidkaart alsook een attest voor het ziekenfonds wordt nadien per post opgestuurd.

Betalen doe je via overschrijving op rekening BE48 0682 0913 2027 van De Natuurvrienden Oostende.