Info

WIE ZIJN WE


De Natuurvrienden Oostende is een vrijetijdsvereniging wiens activiteiten vooral bestaan uit wandelen en fietsen.


Ieder woensdagnamiddag om 14u gaan we stappen, een rustige wandeling va, +/- 10km.

De 4de zondag van de maand is wandelzondag.  De begeleider zorgt voor een onspannende wandeling van +/- 18km.

De meer gevorderden onder ons kunnen aansluiten bij de GR-stappers, die elke 2de zondag van de maand een pittige wandeling doen van +/-27km. Diegene die het rustig willen houden kunnen elke eerste vrijdag van de maand mee voor een wandeling van 5km.

Van april tot midden september wordt er ook gefietst. Fietszondagen van ongeveer 70km aan een gemoedelijk tempo.

Daarnaast organiseren we tevens meerdaagse fiets- en wandelactiviteiten, weekendactiviteiten, clubavonden en nog zoveel meer.  U leest er alles over in onze jaarlijkse infofolder via deze link.


Het is een feitelijke vereniging die als plaatselijke afdeling aangesloten is bij ATB-De Natuurvrienden vzw en S-sport//Recreas.

Het doel van de vereniging is :

- actieve recreatie te bevorderen

- het sociaal en zacht toerisme te bevorderen

- de natuur- en milieubescherming te propageren en te ondersteunen

- de algemene vorming van haar leden te bevorderen door de organisatie van cultuurverrijkende vrijetijdsbesteding.


Maandelijks publiceren de Natuurvrienden Oostende hun ledenblad "De Zeester" waarin de activiteiten verslagen en aangekondigd worden.


Tevens is onze vereniging erkend door de Sportraad Oostende.Een kort lesje geschiedenis over de Arbeiders Toeristen Bond De Natuurvrienden


De Natuurvrienden bestaan al sinds 1895, wanneer de organisatie werd opgericht in het Oostenrijkse Wenen.

In maart 1895 plaatste Georg Schmiedl, een socialist, vrije denker en leerkracht, een oproep in de Weense arbeiderskrant voor natuur-enthousiastelingen om een toeristengroep op te richten. Hier kwamen een dertigtal mensen op af en op 28 maart 1895 ontstonden de Naturfreunde.

Het doel van deze organisatie was om arbeiders naar de natuur te trekken. Om hen weg te halen uit hun bekrompen behuizing, uit de rokende fabrieken en tavernes, en betaalbare avonturen in de natuur aan te bieden voor iedereen.

De sociale visie van De Natuurvrienden vinden we terug in onze leuze “Berg Vrij”. Hetgeen betekent dat de natuur, en meer bepaald de bergen, toegankelijk moeten zijn voor ieder mens, van elke klasse en elke stand. Deze ingesteldheid vinden we ook terug in ons logo : twee handen ineen geslagen met op de achtergrond een alpenroos. Deze bloem vind je overal in de Alpen en is beschikbaar voor iedereen.

Omdat de arbeiders niet welkom waren in de huizen van de Alpiene Clubs, welke door hun hoge prijzen enkel toegankelijk waren voor mensen van een hogere stand, begon men met het bouwen van natuurvriendenhuizen. Het eerste huis werd geopend in 1907 in de Stubai Alpen.

Na verloop van tijd werden er steeds meer huizen gebouwd , hetgeen leidde tot de oprichting van de Internationale Natuurvrienden. De eerste Belgische natuurvriendenafdeling werd gevormd in 1927.

De Oostendse afdeling van De Natuurvrienden werd opgericht in 1937. Met een 25-tal leden begon men een bescheiden activiteit die langzaam groeide, doch pas na WOII tot volle ontplooiing kwam.

Naar aanleiding van 35-jaar ATB Oostende werd op 23 september 1972 het natuurvriendenmonument in ’t Bosje onthuld . Dit monument is te bezichtigen op de parking Bosweg langs de Groendreef.


LIDGELDEN 2024 inclusief verzekering recreatief sporten in clubverband


LIDMAATSCHAP VOLWASSENE GEBOREN VOOR 1/1/2006

30 euro

(leden die genieten van een verhoogde tegemoetkoming betalen € 18 na voorlegging van het attest van hun ziekenbond )


LIDMAATSCHAP JUNIOR JONGER DAN 18 JAAR, GEBOREN NA 31/12/2005

12 euro


Wenst u lid te worden van de afdeling Oostende neem dan contact op met de penningmeester Didier Borrey:


          * email: didier@borrey.be

          * telefoon: 0495/529 765


Volgende persoonlijke gegevens doorgeven:


          * naam + voornaam

          * volledig adres

          * geboortedatum

          * geboorteplaats

          * email adres

          * telefoonnummer


Ons maandblad "De Zeester" wordt bij voorkeur maandelijks per email doorgestuurd.

Op eenvoudig verzoek kan dit ook per post.  Gelieve uw voorkeur eveneens mee te delen.


Na het doorsturen van de persoonlijke gegevens en het betalen van het lidgeld op onze rekening nemen wij verder contact op.

Uw lidkaart alsook een attest voor het ziekenfonds wordt nadien per post opgestuurd.

Betalen doe je via overschrijving op rekening BE48 0682 0913 2027 van De Natuurvrienden Oostende.

Nieuwe leden die zich lid maken na 1 november,  worden automatisch lid voor het jaar erop en zijn eveneens verzekerd in clubverband.

De activiteiten beperken zich tot recreatief wandelen, - fietsen en - joggen.

DAGELIJKS BESTUUR

- Voorzitter: Patrick Grunewald

059/800 549        0499/71 18 13

patrickenmarianne@telenet.be


- Secretaris: Véronique Vancanneyt

0473/762 619

vancanneytv@gmail.com


- Penningmeester: Didier Borrey

0495/529 765

didier@borrey.be


- Redactieverantwoordelijke: Jacky Muyssen

0478/249 382

jaakm@skynet.be


BESTUURSLEDEN

- Marianne Arix 0479/60 94 04  arix.marianne@gmail.com

- Jean Pierre: Fietscoördinator 0473/82 54 09   jeanchristiane@gmail.com

- Christiane Vantyghem 0476/42 81 08

- Ronny Monteyne: Coördinator woensdagnamiddagwandelingen (de Wodans) 0475/40 16 86  ronnymonteyne@gmail.com


WEBMASTER

Webmaster: Didier Borrey

0495/529 765

didier@borrey.be


Sponsors van de Natuurvrienden

Verzekering

Een nieuwe verzekering voor de basisleden.


Vanaf 2024 zullen de basisleden aangesloten zijn bij S-sport//Recreas. Een nieuwe sportfederatie en verzekering dus.

S-Sport//Recreas is een sportfederatie die zich inzet op sport voor iedereen. Daarin delen we dus een belangrijke waarde.

De verzekering is een brede verzekering die alle clubactiviteiten in het binnen- en buitenland dekt. Wat wel verschilt is dat de privé-sportactiviteiten niet meer gedekt zijn.


Om een aangifte te doen bij ongeval, vul onderstaand document in en bezorgt die aan iemand van het dagelijks bestuur van de Natuurvrienden Oostende.

Aangifteformulier bij ongevallen voor basisleden

Prachtige mooie t-shirt en hesje, van de Natuurvrienden Oostende


Natuurvrienden of sympathisanten die geïnteresseerd zijn in een t-shirt en/of hesje met de bedrukking Natuurvrienden Oostende kunnen dit bekomen op eenvoudige vraag bij één van de bestuursleden.

Kostprijs : 10 euro het stuk

In voorraad : 10 hesjes (één maat) en 2 t-shirts (1 L en 1 M)."

Algemene infofolder 2024

HISTORIEK

Bibliotheek

Door te klikken op onderstaande linken kom je terecht in onze bibliotheek.


Wandelingen.           Fietstochten.           Kaarten.


Voor meer info kunt u ook terecht bij onze

Redactieverantwoordelijke: Jacky Muyssen

0478/249 382

jaakm@skynet.be

Privacyverklaring

CONTACT